Menu

Projekt "Alfa i Omega"

 

Regulamin_Alfa_i_Omega....pdf

 

W  tym roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 z inicjatywy pana wójta nasza szkoła wzięła udział w projekcie edukacyjnym Alfa i Omega –Program wsparcia szkół z terenu Gminy Radymno”

Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020.

Głównym celem projektu jest podwyższenie jakości i efektywności kształcenia poprzez  rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w tym w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym oraz zmianę modelu nauczania w kierunku  rozwijania kreatywności, innowacyjności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystania dostępnych źródeł wiedzy. W ramach projektu nasi uczniowie

uczestniczą w następujących zajęciach:

- Zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej

- Zajęcia z matematyki

- Zajęcia przyrodnicze

- Kółko Szachowo- Logiczne

-Kółko Teatralne

- Kółko Dziennikarskie

W okresie wakacyjnym, a dokładnie od 3 do 7 lipca planowane są również warsztaty szkolne pod hasłem „Wakacje z nauką”, prowadzone przez specjalistów z Rzeszowa. Zajęcia będą prowadzone  aktywnymi metodami poprzez prezentowanie doświadczeń i pokazów opisujących zjawiska i procesy występujące w przyrodzie i technice. Uczestnicy zajęć otrzymają jednorazowo komplet pomocy i materiałów dydaktycznych, oraz codzienny poczęstunek.

W ramach projektu także nasi nauczyciele odbyli szkolenia sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, a mianowicie:

-Metody aktywizujące w nauczaniu,

-Jak uczyć współpracy? Metoda składanki i metoda projektów,

-Mediacje i rozwiązywanie konfliktów,

-Techniki uczenia się i metody zapamiętywania,

-Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole,

- Szachy w szkole,

- Metoda dramy w szkole,

 Dzięki projektowi otrzymaliśmy mnóstwo pomocy dydaktycznych, które z pewnością uatrakcyjnią proces nauczania: wyposażenie klasopracowni przyrodniczej, mikroskopy, globusy, aparat, dyktafony, gry dydaktyczne, mapy, stroje teatralne, szachy i wiele, wiele innych.

GALERIA

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Chotyńcu
    Chotyniec 114
    37-552 Młyny
  • (+16) 6283666

Galeria zdjęć