Menu

Plan lekcji

KLASA VIII

Lp.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Czas trwania lekcji

1.

jęz. polski

j. polski

historia

fizyka

j.polski

8:00 – 8:45

2.

chemia

jęz. angielski

j. polski

j. polski

j. polski

8:50 – 9:35

3.

WOS

biologia

WOS

informatyka

geografia

9:40 – 10:25

4.

j. angielski

chemia

matematyka

matematyka

matematyka

10:35 – 11:20

5.

EDB

religia

j.niemiecki

WDŻ

matematyka

11:35 – 12:20

6.

historia

matematyka

religia

w-f

j.angielski

12:25 – 13:10

7.

w-f 

fizyka

j. niemiecki

w-f

godz. wych.

13:15 – 14:00

8.

w-f

       

14:05 - 14:50

 

 KLASA  VII

Lp.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Czas trwania lekcji

1.

chemia

j.angielski

j.polski

geografia

geografia

8:00 – 8:45

2.

historia

j.polski

j.angielski

fizyka

chemia

8:50 – 9:35

3.

biologia

j.polski

j.niemiecki

j.angielski

matematyka

9:40 – 10:25

4.

informatyka

religia/j.ukraiński

j.niemiecki

muzyka

biologia

10:35 – 11:20

5.

matematyka

matematyka

historia

plastyka

j.polski

11:35 – 12:20

6.

matematyka

fizyka

doradz.zaw

w-f

j.polski

12:25 – 13:10

7.

w-f

godz. wych.

religia/j.ukraiński

w-f

j.angielski

13:15 – 14:00

8.

w-f

 

 

 

 

14:05 - 14:50

  

KLASA VI

Lp.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Czas trwania lekcji

1.

 

geografia

biologia

j.polski

matematyka

8:00 – 8:45

2.

j.polski

informatyka

godz. wych.

WDŻ

matematyka

8:50 – 9:35

3.

j.polski

j.angielski

religia

w-f

j. polski

9:40 – 10:25

4.

matematyka

j.polski

historia

muzyka

j. polski

10:35 – 11:20

5.

historia

w-f

j.angielski

plastyka

j.angielski

11:35 – 12:20

6.

w-f

 

w-f

matematyka

technika 

12:25 – 13:10

7.

 

 

 

religia

 

13:15 – 14:00

 

KLASA V

Lp.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Czas trwania lekcji

1.

historia

j.polski

religia

j.ukraiński

 j.angielski

8:00 – 8:45

2.

matematyka

j.polski

historia

geografia

j.angielski

8:50 – 9:35

3.

matematyka

matematyka

matematyka

w-f

j.polski

9:40 – 10:25

4.

j.polski

j. angielski

biologia

godz. wych.

j.polski

10:35 – 11:20

5.

technika

w-f

informatyka

religia

 

11:35 – 12:20

6.

w-f

 technika

w-f

muzyka

 

12:25 – 13:10

7.

 

 

j.ukraiński

plastyka

 

13:15 – 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA IV

Lp.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Czas trwania lekcji

1.

matematyka

 

religia

 

j. polski

8:00 – 8:45

2.

j. polski

religia

matematyka

j.angielski

j.polski

8:50 – 9:35

3.

j. polski

j.polski

przyroda

w-f

j.angielski

9:40 – 10:25

4.

historia

matematyka

matematyka

przyroda

godz. wych.

10:35 – 11:20

5.

technika

w-f

muzyka

matematyka

 

11:35 – 12:20

6.

 w-f

technika

plastyka

muzyka

 

12:25 – 13:10

7.       plastyka   13:15 – 14:00

 

Klasa III 

Lp.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Czas trwania lekcji

1.

 eduk. wczes.

religia

j.angielski (co 2 tydzień) 

eduk. wczes.

j.angielski 

8:00 – 8:45

2.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

8:50 – 9:35

3.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

j.angielski

plastyka

eduk. wczes.

9:40 – 10:25

4.

w-f

eduk. wczes.

eduk. wczes.

w-f

eduk. wczes.

10:35 – 11:20

5.

 

muzyka

religia

 w-f

eduk. wczes.

11:35 – 12:20

 

Klasa  II - I

Lp.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Czas trwania lekcji

1.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

j. angielski (co 2 tydzień)

eduk. wczes.

eduk. wczes.

8:00 – 8:45

2.

eduk. wczes.

eduk. wczes.

j.angielski

eduk. wczes.

j.angielski

8:50 – 9:35

3.

eduk. wczes.

religia

eduk. wczes.

plastyka

eduk. wczes.

9:40 – 10:25

4.

w-f

eduk. wczes.

religia

w-f

eduk. wczes.

10:35 – 11:20

5.

eduk. wczes.

muzyka

eduk. wczes.

w-f

eduk. wczes. (tylko kl II)

11:35 – 12:20

 

Oddział Przedszkolny

Lp.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Czas trwania lekcji

1.

 

wych. przedsz.

wych. przedsz.

wych. przedsz.

wych. przedsz.

8:00 – 8:45

2.

wych. przedsz.

wych. przedsz.

wych. przedsz.

wych. przedsz.

wych. przedsz.

8:50 – 9:35

3.

wych. przedsz.

wych. przedsz.

wych. przedsz.

wych. przedsz.

wych. przedsz.

9:40 – 10:25

4.

wych. przedsz.

wych. przedsz.

wych. przedsz.

wych. przedsz.

wych. przedsz.

10:35 – 11:20

5.

wych. przedsz.

wych. przedsz.

wych. przedsz.

wych. przedsz.

wych. przedsz.

11:35 – 12:20

6.

j. angielski

religia (godz.13:00)

j. angielski (godz.13:00)

religia (12:30)

wych. przedsz.
(do 13.30)

12:25 – 13:10

 

  

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Chotyńcu
    Chotyniec 114
    37-552 Młyny
  • (+16) 6283666

Galeria zdjęć